COMPUTER

10 สาขาน่าเรียนด้าน IT ที่เรียนจบมาแล้วเงินเดือนดีมาก

1. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. สาขาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ

4. สาขาสารสนเทศการแพทย์

5. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

7. สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความปลอดภัย

8. สาขากราฟิกดีไซน์

9. สาขาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย

10. สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์

NEWS

การเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยของคอมพิวเตอร์ 

การเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผล หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ในยุคปัจจุบันถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนต่างๆจะเรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลงลักษณะใน

Read More »

การทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง 

ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง  รูปแบบการติดต่อสื่อสารในการทำงานในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโดยเฉพาะการทำงานในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาโครงสร้างในการทำงานในยุคปัจจุบันซึ่งการกระจายข้อมูล การติดต่อสื่อสาร ห

Read More »
การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในแต่ละวงการ 

การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในแต่ละวงการ 

การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในแต่ละวงการ  บริษัทส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันเริ่มมีการใช้ในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปก

Read More »
Cyberbully

Cyberbully

Cyberbully อินเตอร์เน็ตนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปแล้ว และปัจจุบันนี้นั้นตัวตนของเราในอินเตอร์เน็ตมีความชัดเจนมากกว่าตัวตนของเราเองจริงๆเสียอีก โดยเฉพาะวัเด็กนั้นเป็นชวงวัยที่น่าคิดเพราะในปัจจุบันเด็กๆนั้นเมื่ออายุเข้าปีก็จะเริ่มมีการเล่นโซเ

Read More »
Applicationธนาคาร

ใช้ Application ธนาคารอย่างไรให้ปลอดภัย

Applicationธนาคาร ในปัจจุบันเทคโนโลยีนั้นมีความก้าวหน้ามากขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน และให้เหมาะสมกับยุคสมัยนั้น ๆ ทางธนาคารจึงมีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการโดยการสร้าง Applicationธนาคาร โดยเฉพาะขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการข

Read More »
เทคโนโลยีAI

เทคโนโลยี AI คืออะไร?

เทคโนโลยีAI ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ เทคโนโลยีAI ที่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ผู้คนมักพูดถึงกัน หรือบางคนก็พูดถึงมันโดยที่ไม่รู้ความหมายที่แท้จริงเลยด้วยซ้ำเกี่ยวกับความจริงของเทคโนโลยี AI เมื่อพูดถึงเทคโนโลยี AI สิ่งที่เราคิดถึงเป็น

Read More »

“The biggest risk is not taking any risk.

ความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลย

และการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยคือการการันตีสู้ความล้มเหลว”

Mark Zuckerberg