COMPUTER

10 สาขาน่าเรียนด้าน IT ที่เรียนจบมาแล้วเงินเดือนดีมาก

1. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. สาขาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ

4. สาขาสารสนเทศการแพทย์

5. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

7. สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความปลอดภัย

8. สาขากราฟิกดีไซน์

9. สาขาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย

10. สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์

NEWS

เทคโนโลยีกับโทรคมนาคม 

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีระบบปฏิบัติการหรือระบบปฏิบัติการของตัวเอง โดยปกติแล้วเมื่อทำงานหรือสร้างระบบปฏิบัติการนี่คือความเหมาะสมและความต้องการของผู้ผลิตและผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นความหมายเนื่องจากเวลา รูปแบบการทำงานเหล่านี้มักจะกว้างมากเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ระดับส

Read More »

การศึกษาหาความรู้ในยุคปัจจุบัน 

ข้อมูลที่มีความหาง่ายมากยิ่งขึ้น หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วไม่ขึ้นทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันสามารถหาข้อมูลในองค์กรต่างๆหรือ ในส่วนของการทดสอบข้อมูลต่างๆ เป็นเวลามากกว่าหลายปีที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆที่มีลักษณะในการทำ

Read More »

สิ่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างมีความสำคัญการใช้งานอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้รองรับการใช้งานทุกคนไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนหรือการใช้ชีวิตต่างๆก็มีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามนี้

Read More »

เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์

ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนส่วนใหญ่มีการพัฒนาโครงสร้างความเป็นอยู่ต่างๆหรือวัฒนธรรมการอยู่อาศัยผู้คนที่มีการพัฒนาและมีการปรับเปลี่ยนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงรูปแบบ

Read More »

การออกแบบแอพพลิเคชั่นเพื่อสอดคล้องกับความต้องการ 

การออกแบบแอพพลิเคชั่นต่างๆหรือซอฟต์แวร์ต่างๆในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเฉพาะที่อยู่ปัจจุบันที่การแข่งขันของบุคคลขายข้อมูลหรือการปรับปรุงโครงสร้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ใช้ Application ต่างๆในการพัฒนารูปแ

Read More »

การเชื่อมโยงของผู้คนในปัจจุบัน 

การเชื่อมโยงมนุษย์ในยุคปัจจุบันสามารถทำได้โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ Smartphone หรือ Message เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านการทำงานต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้คนในยุคปัจจุบันสา

Read More »

“The biggest risk is not taking any risk.

ความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลย

และการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยคือการการันตีสู้ความล้มเหลว”

Mark Zuckerberg