อัตราการเติบโตของผู้ใช้ SocialMedia

อัตราการเติบโตของผู้ใช้ Social Media ในประเทศไทย 

อัตราการเติบโตของผู้ใช้ SocialMedia คือระบบในการเป็นสื่อกลางของผู้คนต่างๆเพื่อให้เชื่อมต่อเข้าหากัน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแลกเปลี่ยนความรู้หรือการรับส่งข้อมูลต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด นี่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมากใช้งานในส่วนของ Social Media เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร การขายของออนไลน์ รวมถึงในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ดูก่อนแล้วค่อยต่างๆที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ยกตัวอย่างเช่น iPad แท็บเล็ต สมาร์ทโฟนอื่นอีกมากมายที่ในปัจจุบัน มีราคาค่อนข้างถูกและปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ผู้คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์อื่นได้ ว่าจะเป็นเด็กที่อายุประมาณ 10 ขวบเป็นต้นไป จนไปถึงผู้ใหญ่ที่มีอายุ 80-90

ก็สามารถเข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้ได้เพราะมีราคาที่ค่อนข้างถูกและในปัจจุบันมีความง่ายในการใช้งาน Application ต่างๆหรือซอฟต์แวร์ต่างๆถูกผลิตขึ้นมาเพื่อคนเข้าถึงโซเชียลมีเดียได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ในประเทศไทยมีการใช้โซเชียลมีเดียมากมายในการติดต่อสื่อสารการรวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ และในปัจจุบันก็มีอัตราการเติบโตขึ้นค่อนข้างเยอะเพราะผู้ใช้งานต่างๆให้ความสนใจอย่างมาก

ในประเทศไทยโซเชียลมีเดียมีหลายแพลตฟอร์มได้หลาย Application มาก ผู้คนสามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ ในปัจจุบันรวมแล้วหากรวม Social Media ในหลายๆส่วนเข้ามา จะมีมากกว่า 50 ล้าน ID ที่ผู้คนส่วนใหญ่สมัคร Social Media ยกตัวอย่างเช่น Facebook Instagram Twitter รวมถึงอื่นๆอีกมากมายที่ผู้คนมีการคิดค้นเทคโนโลยีหรือในส่วนของซอฟต์แวร์ขึ้นมา

เพื่อรองรับการใช้งานของผู้คนในปัจจุบัน ในประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตของโซเชียลมีเดียค่อนข้างมาก ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เป็นสื่อกลางในการทำธุรกิจรวมถึงการติดต่อสื่อสารกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ การศึกษาก็ใช้โซเชียลมีเดียที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรต่างๆภายในองค์กรนั้น รวมถึงในอุตสาหกรรมต่างๆก็นำโซเชียลมีเดียมาวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันเพื่อผลิตสินค้าและบริการ ให้ตรงกับความต้องการสูงสุด

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผู้เล่นโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะ เพราะสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมีราคาที่ถูกรวมถึงในส่วนของอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันก็มีให้บริการในหลายๆพื้นที่อย่างครอบคลุมแล้ว โดยเฉพาะ Facebook ถือได้ว่าเป็น Social Media ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่มีจำนวนผู้ใช้งานมากกว่า 30 ล้านคน เป็นตัวเลขที่เยอะมากๆ

เทียบกับปริมาณจำนวนผู้ใช้งานต่างๆ เรานี้เองจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งว่าในปัจจุบันมีการเติบโตของกลุ่มผู้ใช้งานค่อนข้างเยอะ ขอธุรกิจและบริการต่างๆมากมายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการทำงานให้เติบโตมายิ่งขึ้น แล้วผู้ใช้งานเหล่านี้จะมีการพัฒนาความต้องการมากยิ่งขึ้น กรณีบริษัทต่างๆจะนำความต้องการเหล่านี้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงสินค้าต่างๆให้ตอบสนองความต้องการทุกคน 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    เซ็กซี่ บาคาร่าออนไลน์