ยุคสมัยของคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุค 

คอมพิวเตอร์ถูกแบ่งเป็นยุคสมัยมาก ตอนนี้แต่ละยุคสมัยมีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่มีการพัฒนาตลอดเวลา หากมองไม่ชัดโลกในปัจจุบันมีการเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ มีการใช้อุปกรณ์ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงข้อมูลต่างๆ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันมีการเข้าถึงของอุปกรณ์มากมาย

หรือแม้จะเป็นองค์ความรู้มากมาย คนกลางความสนใจในการพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิต ในยุคปัจจุบันมีการเติบโตของสินค้าและบริการมากมายทำให้ผู้คนต่างๆมีการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาที่ถูก เนื่องจากมีการแข่งขันที่สูงมากยิ่งขึ้นของบริษัทต่างๆที่ผลิตอุปกรณ์ออกมา ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของการประกอบคอมพิวเตอร์

จึงทำให้ผู้คนต่างๆในทุกบ้านเรือนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้และในปัจจุบันก็มีบทบาทอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตของผู้คน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นรูปแบบในการใช้ชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การส่งต่อข้อมูล การใช้โซเชียลมีเดียในการพัฒนาการทำงาน หรือแม้แต่จะเป็นแบบฟอร์มต่างๆที่ทำธุรกิจในโลก

สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งแต่หากมองย้อนกลับไปต้นกำเนิดของคอมพิวเตอร์ ต้นแบบของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการคิดคำนวณ หรือแม้แต่จะเป็นการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว ในยุคเริ่มต้นยุคก่อนน่าจะมีวิวัฒนาการใดๆผู้ประกาศใช้อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางธรรมชาติ หรือแม้แต่จะเป็นอวัยวะ

เช่นนิ้วเอามานับตัวเลข หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของหิน หรือไม้ต่างๆ ที่ใช้ในการจดบันทึกหรือการนับต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจในการพัฒนารูปแบบในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและสิ่งเหล่านี้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วมีการพัฒนาในยุคสมัยต่างๆ เริ่มต้นตั้งแต่ยุคสมัยเครื่องจักรกลที่มีการใช้ในส่วนของอุปกรณ์ทางธรรมชาติเช่นเดียวกัน 

ในยุคต่อมาก็เป็นยุคเครื่องจักรกลที่มีชิ้นส่วน กลไกที่มีความละเอียดมากขึ้นอีกฟันเฟืองต่างๆ แล้วยังมาในยุคของเครื่องจักรกลหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีในส่วนของกระแสไฟฟ้าเข้ามาร่วมด้วยและมีในส่วนของหลอดไฟสูญญากาศเข้ามาร่วม ทำให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว จนไปถึงในยุคสมัยสุดท้ายหรือยุคสมัยปัจจุบันนี้คือยุคเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

เห็นได้ชัดว่าในยุคปัจจุบันของผู้คนมีการพัฒนาอุปกรณ์อยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันก็ยังไม่มีการหยุดในการพัฒนายังมีการออกลักษณะของอุปกรณ์ต่างๆออกมาเพื่อรองรับกับการทำงานของผู้คน และอุปกรณ์เหล่านั้นในการพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการใช้งานในส่วนต่างๆเพื่อพัฒนา การทำงาน การใช้ชีวิต หรือแม้แต่จะเป็นการศึกษาก็มีส่วนสำคัญที่ผู้คนต้องการความสนใจในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ชีวิตของผู้คนต่างๆ

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    aesexy

การทำงานโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

บริษัทที่มีเพิ่มขึ้นมากมายในปัจจุบันทำให้มีการผลิตเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างนวัตกรรมต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนาสเก็ตภาพในการทํางาน บริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็น บริษัทใหญ่หรือบริษัทเล็กก็มีความจำเป็นจะต้องพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอยู่เสมอนวัตกรรมต่างๆเหล่านี้ถูกพัฒนาออกมาเพื่อรองรับการทำงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ต่างๆ

หรือแม้แต่จะไปอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ช่วยผู้คนสามารถทำงานได้ดีมากขึ้นบริษัทสัญญาในยุคปัจจุบันก็เริ่มมีการพัฒนาในส่วนของประสิทธิภาพในการทำงานโดยใช้ประกอบเรียนเทคนิคต่างๆเข้ามาทำงานร่วมกับมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นแขนกลที่ช่วยหยิบจับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก

หรือหยิบจับของที่มีน้ำหนักมากได้ กลไกต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของ การพัฒนาเทคโนโลยีระบบต่างๆเหล่านี้ถูกพัฒนาตลอดเวลาเพื่อรองรับการใช้งานผู้คนในอุตสาหกรรมต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โครงสร้างในการทำงานในยุคปัจจุบันเป็นในส่วนของออฟฟิศในยุคปัจจุบัน

ก็เริ่มมีการใช้ในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามาทำงานได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ข้อมูลต่างๆตามเอกสารต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการนำไฟล์ต่างๆเข้ามาวิเคราะห์ การประมวลผลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำงานที่แม่นยำและมีความรวดเร็วในการทำงาน จึงทำให้แต่ละบริษัทเริ่มมีการผลิตในส่วนของซอฟต์แวร์ที่มาหรือมีการซื้อซอฟท์แวร์ขึ้นมาเพื่อช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันบริษัทต่างๆก็มีการพัฒนาโครงสร้างในการทำงานอยู่เสมอเพื่อให้ผู้คนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ 1 ที่จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อรองรับการใช้งานทุกคน ในยุคนี้เป็นยุคที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการเติบโตและการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้ผู้คนต่างๆ

สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานหรือเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะบริษัทต่างๆที่มีความจำเป็นจะต้องพึ่งพาในส่วนของเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆนิดนึง
ขอทราบในการทำงานต่างๆเหล่านี้ที่มีความจำเป็นต้องพึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลาเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

หรือนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาทำงานร่วมกับระบบต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ในยุคมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาองค์กรหรือโครงสร้างต่างๆที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการติดต่อสื่อสารกันหรือแม้แต่จะเป็นการทำโครงสร้างในการทำงานในยุคปัจจุบันก็มีส่วนในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สร้างรูปแบบในการทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อพัฒนางานและสร้างโครงสร้าง ของบริษัทให้มีความแข็งแกร่ง

 

 

สนับสนุนโดย คาสิโนสด

การส่งต่อความรู้

การส่งต่อความรู้และการพัฒนาการทำงาน 

การส่งต่อความรู้ ในยุคปัจจุบันที่การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งในยุคปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่ผู้คนต่างๆมีความสำคัญในการพัฒนารูปแบบการทำงานการปรับปรุงโครงสร้างในการทำงาน ยุคนี้เป็นยุคที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอยู่เสมอหรือแม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการติดต่อสื่อสาร

ภายในบริษัทก็มีการเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็จะช่วยให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน รูปแบบหรือโครงสร้างในการทำงานในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอยกตัวอย่างเช่นในส่วนของ การ work from home  หรือการทำงานที่บ้านในยุคปัจจุบันได้รับความนิยมเขียนคำว่าผู้คน

ส่วนใหญ่สามารถทำงานตามสถานที่ต่างๆที่ต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านร้านกาแฟหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของสถานที่อื่นๆอีกมากมาย สุริยุปราคาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ความสนใจในการพัฒนารูปแบบการทำงานการปรับปรุงโครงสร้างในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โปรแกรมแข่งขันกันสูงมากขึ้นของบุคลากรต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการทำงานหรือการปรับปรุงที่ใช้ในการทำงาน จะทำให้สิ่งเหล่านี้เองเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ระดับเพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานคือการพัฒนาโครงสร้างในการทํางาน การส่งต่อข้อมูลในยุคปัจจุบันก็มีความสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำงานที่จำเป็นจะต้องมีการพัฒนารูปแบบการติดต่อสื่อสารให้รวดเร็วมากที่สุด เพราะในส่วนการส่งต่อข้อมูลต่างๆที่รวดเร็วมีซอฟต์แวร์ต่างๆเข้ามานะว่าจะเป็นระบบ Cloud ระบบการติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของ การรักษาข้อมูล หรือจะเป็นในส่วนของโปรแกรมฟรีนะนั่นก็คือในส่วนของ Google Drive

ปัจจุบันมีรูปแบบการส่งต่อข้อมูลต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้น บุคคลต่างๆสามารถพัฒนารูปแบบการทำงานของงานหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โปรแกรมส่งตัวอย่างรวดเร็วจะช่วยให้มีการปรับปรุงรูปแบบการทำงานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทำงานอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตามนี้จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ระบบการทำงานต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้บุคคลมีการพัฒนาการทำงานการปรับปรุงโครงสร้างในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะในยุคนี้การพัฒนารูปแบบการทำงานเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง

บุคคลที่ช่วยในส่วนของการปรับปรุงรูปแบบการติดต่อสื่อสารและการพัฒนาโครงสร้างในการทำงานของผู้คน จำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้หรือพัฒนารูปแบบในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในยุคนี้ตื่นตอนไหนยิ่งที่ระบบต่างๆหรือโครงสร้างต่างๆจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการทำงาน การปรับปรุงที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของบริษัท ที่ซึ่งมีสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

 

ขอขอบคุณ     ีดฟิำะ   ที่ให้การสนับสนุน

การพัฒนางานโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ 

การพัฒนางานโดยใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อรองรับการทำงานของผู้คนโดยมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานอยู่เสมอ คนยุคนี้ระบบเทคโนโลยีการเชื่อมต่อมีการพัฒนาตลอดเวลา โลกของเรามีการพัฒนาระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในนั้นที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนหรือสร้างลักษณะในการใช้ชีวิตของผู้คนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการเรียนก็ทำงานวงการต่างๆ ในยุคปัจจุบันก็มีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการทำงานที่มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Application ในสมาร์ทโฟนต่างๆก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา สิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกแสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่มีความสนใจในการพัฒนาการทำงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อรองรับต่อการทำงานของผู้คน เพราะในยุคนี้การทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นระบบออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา

ก่อนหน้านี้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ใช่อุปกรณ์หลักในการทำงานหนักๆ แต่ในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาตลอดเวลานี้การผลิตเครื่องจักรหรือแม้แต่จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยทำงานที่มีความยากลำบากที่มนุษย์จะต้องใช้เวลานานในการทำให้ส่วนของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมทั้งมีในส่วนของสมองกลเข้ามาทำงานในส่วนตรงนี้

นี่จึงเป็นสาเหตุที่ในยุคปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะในการทำงานหรือปรับปรุงโครงสร้างและการทำงานโดยเฉพาะบริษัท หรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการผลิตสินค้าและบริการที่มีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยในการทำงาน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ

ในการพัฒนาการทำงานหรือปรับปรุงโครงสร้างในการทำงานตลอดเวลาเพื่อสร้างลักษณะในการทำงานหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนาการทำงานยังมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อให้ผู้คนส่วนใหญ่เข้าถึงทางด้านเทคโนโลยีต่างๆเพื่อแบ่งเบาภาระในการทำงาน

ในยุคนี้เป็นยุคที่ระบบเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นอุตสาหกรรมต่างๆมีการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาของผู้คน นี่จะเป็นสาเหตุที่ในยุคปัจจุบันผู้คนแสดงความสนใจในการพัฒนาการทำงานหรือเปลี่ยนแปลงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3 รูปแบบในการทำงานหรือพัฒนางานด้านต่างๆ

โดยอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานหรือปรับปรุงรูปแบบในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในอนาคตเราจะได้เห็นรูปแบบในการทำงานใหม่ๆอยู่เสมอที่ช่วยแบ่งเบาภาระในการทำงานของบุคลากรหรือผู้ประกอบการต่างๆที่มีศิลปะในการทำงานที่มากยิ่งขึ้น 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เวปยูฟ่าเบท

การเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยของคอมพิวเตอร์ 

การเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยของคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผล หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ในยุคปัจจุบันถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนต่างๆจะเรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลงลักษณะในการทำงานหรือเปล่าโครงสร้างและการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนต่างๆจำเป็นจะต้องพัฒนารูปแบบในการทำงานหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผ่านช่องทางออนไลน์หรือปรับโครงสร้างผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ซอฟต์แวร์ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เริ่มมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะเจาะจงมายิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่นการผลิตเครื่องจักรในการทำงานที่ดีการควบคุมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ก็จำเป็นจะต้องมีการผลิตขึ้นมาอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อสร้างรูปแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ประกอบคอมพิวเตอร์ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้ช่วยผู้คนในการเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานอยู่เสมอ

ในยุคที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตผู้คนต่างๆใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการเรียนรู้รูปแบบในการทำงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยพัฒนางาน ช่วยสร้างโครงสร้างการทำงานหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะในการติดต่อสื่อสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะเด่นๆมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นการที่สามารถประมวลผลหรือแม้จะเป็นการทำงานได้อย่างอัตโนมัติสามารถแปลงข้อมูลจากไฟฟ้ากลายเป็นระบบเก็บข้อมูลต่างๆ หรือสามารถแปลงข้อมูลต่างๆการไฟฟ้าได้ สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันผู้คนต่างๆมีการเรียนรู้และพัฒนารูปแบบในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

เพื่อสร้างลักษณะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีบริษัทมากมายเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สร้างลักษณะการทำงานให้ได้สูงสุด จุดประสงค์สำคัญที่ในยุคปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบการทำงานหรือเปลี่ยนโครงสร้างในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยสร้างรูปแบบในการทำงานต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการปรับโครงสร้าง

ในยุคปัจจุบันถือว่าการพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อสร้างรูปแบบในการทำงานหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทำงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีหน้าที่ที่หลากหลาย โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ในรูปแบบการทำงานต่างๆยกตัวอย่างเช่นการประมวลผ

ลงานที่มีความยากและซับซ้อน การเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อนำกลับเข้ามาใช้ใหม่

การปรับหรือประมวลผลไฟล์ภาพหรือเสียงต่างๆ อย่างไรก็ตามการพัฒนาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้รองรับการใช้งานทุกคนเพราะแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีความต้องการในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันนี้จะเป็นสาเหตุที่ในยุคปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รองรับกับการใช้งานทุกคน และเปลี่ยนแปลงลักษณะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย   แอพคาสิโน ได้เงินจริง

การทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง 

ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง  รูปแบบการติดต่อสื่อสารในการทำงานในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโดยเฉพาะการทำงานในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาโครงสร้างในการทำงานในยุคปัจจุบันซึ่งการกระจายข้อมูล การติดต่อสื่อสาร หรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนารูปแบบโครงสร้างการทำงานเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ ในขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ให้ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ โดยเฉพาะรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารผ่าน Social Media อีเมล หรือแม้แต่จะเป็นการส่งข้อความรูป เสียง ตอนนี้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอเพราะทุกคนมีความต้องการ

ในการพัฒนาความเป็นอยู่หรือรูปแบบในการใช้ชีวิตอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่เพิ่มขึ้น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หาความหมายจริงๆนะคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เธอมีสมองกลในการควบคุม ใช้ในการทำงานหรือการแก้ไขปัญหาทางด้านต่างๆ การประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพสามารถทำงานได้อย่างปกติ สิ่งต่างๆเหล่านี้คือคำแปลที่อยู่ในพจนานุกรมตามราชบัณฑิตยสถานพ. ศ. 2554 

อย่างไรก็ตามการทำงานในยุคปัจจุบันก็มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการทำงานการปรับปรุงรูปแบบในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีการพัฒนาตลอดเวลาให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานหรือ Message เป็นการพัฒนากระบวนการประมวลผลใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

หากลองมองย้อนกลับไปจุดแรกเริ่มของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทหารและการศึกษาชั้นสูง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของผู้คนต่างๆส่วนหนึ่งก็มาจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ในการคิดคำนวณการประมวลผลสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงไม่น่าแปลกใจว่าในยุคปัจจุบันการทำงานเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่หรือเล็กอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการใช้ชีวิตของผู้คน เป็นสิ่งที่สามารถประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพได้มากที่สุด อย่างไรก็ตามที่จะมีส่วนสำคัญที่ระบบเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของผู้คนต่างๆที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการใช้ชีวิต

การทำงานในยุคปัจจุบันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จึงเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารหรือการพัฒนาการทำงาน อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีลักษณะการทำงานที่เพิ่มมากกว่านั้น ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ AI ปัญญาประดิษฐ์ ที่เรียนรู้รูปแบบในการทำงานของมนุษย์ ซึ่งในยุคปัจจุบันก็เริ่มมีหลายๆรูปแบบการทำงานที่ AI ได้

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือว่าสามารถทำงานแทนมนุษย์ได้ ในอนาคตอาจจะได้เห็นรูปแบบในการทำงานโดยการพึ่งพาในส่วนของการทำงานได้ เพราะในยุคปัจจุบันก็ต้องมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ตลอดเวลา 

 

 

สนับสนุนโดย   gclub online ผ่านเว็บ

การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในแต่ละวงการ 

การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในแต่ละวงการ 

การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในแต่ละวงการ  บริษัทส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันเริ่มมีการใช้ในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยผู้คนต่างๆสามารถพัฒนาการทำงานหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น

การเติบโตและการพัฒนาในส่วนของฮาร์ดแวร์อมตะจะเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์ซึ่งในยุคปัจจุบันมีส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่หรือเล็ก ก็มีความจำเป็นจะต้องมีการพึ่งพาในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สร้างลักษณะในการติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของการพัฒนาการทำงาน

นี่จะเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ความสนใจในการติดต่อสื่อสารหรือพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในทุกวงการนี้ปัจจุบันมีการขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแพทย์ ที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ

เพื่อตรวจสอบผู้ป่วยต่างๆรวมทั้งยังมีในส่วนของการศึกษาที่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการทำงานด้านต่างๆหรือพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การแข่งขันและการเติบโตของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในทุกๆการงานมีการเติบโตอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ระบบออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในการทำงาน การแข่งขันการทำงานในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าออนไลน์หรือแม้จะเป็นการทำธุรกิจอื่นๆอีกมากมาย ก็มีความจำเป็นต้องพึ่งพาในส่วนประกอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

อาชีพมากมายถูกสร้างขึ้นมาจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ยกตัวอย่างเช่นสตรีมเมอร์ นักกีฬา e-sport การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นี่แหละสาเหตุที่ในยุคปัจจุบันการเติบโตและการพัฒนาของทุกวงการมีอยู่เสมอในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้าไปในส่วนที่ช่วยพัฒนาส่วนของวงการแนะนำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อนาคตอาจจะได้เห็นในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากมายหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการทำงานหรือสร้างบทบาทอย่างมากต่อการทำงาน ตอนนี้อยู่ปัจจุบันผู้คนมีความต้องการในการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นจนเป็นสาเหตุที่การเติบโตและการพัฒนาในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆมีการพัฒนารูปแบบในการสร้างความเป็นอยู่หรือสร้างลักษณะทำงานที่ดีมากขึ้นของผู้คน

ผู้คนส่วนใหญ่มีความจำเป็นจะต้องพัฒนาในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆเพื่อสร้างรูปแบบในการทำงานของตัวเองให้มีประสิทธิภาพสูง พัฒนางาน และพัฒนาตัวบุคลากรเองที่ใช้ในส่วนของอุปกรณ์นั้นๆให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น 

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย    สมัคร gclub ไม่มีขั้นต่ำ

Cyberbully

Cyberbully

Cyberbully อินเตอร์เน็ตนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปแล้ว และปัจจุบันนี้นั้นตัวตนของเราในอินเตอร์เน็ตมีความชัดเจนมากกว่าตัวตนของเราเองจริงๆเสียอีก โดยเฉพาะวัเด็กนั้นเป็นชวงวัยที่น่าคิดเพราะในปัจจุบันเด็กๆนั้นเมื่ออายุเข้าปีก็จะเริ่มมีการเล่นโซเชียลต่างๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊ค อินสตาแกรม เป็นต้น

และมีข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินั้นได้บอกว่าในช่วงปี2560นั้น เด็กไทย 6-14 ปีมีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมากกว่าร้อยละ63% วัยรุนช่วงอายุ 15-25 ปีมีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตร้อยละ 89%  โดยเฉลี่ยนแล้วทั้งช่วงเด็กและช่วงวัยรุ่นนั้นมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านมือถือส่วนตัวร้อยละ 90% และในหนึ่งวันนั้นก็จะมีการเล่นโซเชียลมีเดียไม่ต่ำกว่าวันละ5ชั่วโมง

โลกมีการเปลี่ยนไปมากแล้ว ในความเป็นส่วนตัวของเรานั้นค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ยากที่จะเก็บรักษาไว้ ในปี 2010นั้น มีข่าวที่ทำให้โลกของเรานั้นเกิดการตื่นตัวในประเด็น Cyberbully แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อเด็กอเมริกันอย่าง เทเลอร์ คลีเมนทีนั้นเด็กในวัย18ปีได้ฆ่าตัวตายเนื่องจากโดนรูมเมทของเขานั้นถ่ายคลิปและรูปขณะที่เขานั้นมีเซ็กส์กับผู้ชายและเพื่อนต้องการที่จะประจารให้โลกรู้ว่าเขานั้นเป็นเกย์ และปัจจุบันเราอาจจะพบว่าคนเราส่วนใหญ่นั้นก็จะมีการทำพฤติกรรมในลักษณะนี้ด้วยเราอาจจะไม่รู้แน่ชัดได้ว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นต้องการอะไรจ่กเราอย่างแท้จริง

และก็พบว่าอัตราการBullyของเด็กไทยนั้นในช่วงอายุ 12-16ปี มีการโดยโซเชียลบูลลี่มากถึงร้อยลั 37%เลยทีเดียวและมีการยิมรับจากคนที่Bullyด้วยมากถึงร้อยละ34% และมีเด็กร้อยลั39%ก็ได้ยอมรับว่ามีการแชร์หรือไลด์ข้อความหรือคอนเทรนด์ที่เกี่ยวกับการบูลลี่ด้วย

การบูลลี่นั้นบางครั้งก็เป็นสิ่งที่เราลืมตัวและลืมคิดว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่สร้างความเดดร้อนให้กับคนอื่นนั่นเอง ไม่ได้เป็นเพียงแค่ข้อความหรือคอมเม้นในแนเตอร์เพียงเท่านั้น และการลืมตัวนั้นให้การไซเบอร์บูลลี่เป็นสิ่งที่แย่และแย่ยิ่งขึ้น

บริษัทที่มีการผลิตโปรแกรมอย่าง Kaspersky Lab ได้ตระหนักถึงและเห็นว่าการไซเบอร์บูลลี่และในโลกออนไลน์หลักๆนั้นจะมีอยู่ประมาณ10รูปแบบจำแนกไว้เพื่อให้เราสามารถสำรวจตัวเองได้

เริ่มจากสิ่งแรกคือการถูกโดดเดียวโดยการทำเกิดการเกลียดชังในรูปแบบกลุ่ม

2.การคุกคามเน้นการส่ข้อมูลเพื่อคุกคามละตามรังควานนั่นเอง

3.การแฉ ทั้งการอัพโลดรูป คลิปเพื่อให้เหยื่อนั้นได้รับความอับอาย

4.การแอบส่องว่าเหยื่อนั้นไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่กับใครผ่านโซเชียลต่างๆนั่นเอง

5.การใช้ล็อคอินของเหยื่อเพื่อโพสต์โซเชียลของเหยื่อในทางที่ไม่ดีและเกิดความเสียหายได้

6.การสร้าง Account ปลอมเพื่อเอามาสำหรับแกล้งหรือใส่ร้ายเหยื่อนั่นเอง

7. การโพสต์เพื่อบั่นทอนในศักดิ์ศรี

8.การตีสนิทโดยอาศัยความเชื่อใจเพื่อเอาความลับของเหยื่อนั้นไปโพสต์

9.การป่วนการยั่วโมโหโดยหวังว่าเหยื่อจะมีการตอบโต้

10.การสร้างตัวตนปลอมโดยหลอกเหยื่อว่าตัวเองนั้นมีตัวตนจริงๆ  ถึงแม้จะมีการรณรงค์ในเรื่องไซเบอร์บูลลี่แต่ก็พบว่าการกระทำเหล่านี้นั้นก็ยังไม่ได้หายขาดไปจากสังคมไทย

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   บาคาร่า บิกินี่ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

Applicationธนาคาร

ใช้ Application ธนาคารอย่างไรให้ปลอดภัย

Applicationธนาคาร ในปัจจุบันเทคโนโลยีนั้นมีความก้าวหน้ามากขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน และให้เหมาะสมกับยุคสมัยนั้น ๆ ทางธนาคารจึงมีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการโดยการสร้าง Applicationธนาคาร โดยเฉพาะขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการของธนาคารสามารถทำธุรกรรมต่าง ๆแบบออนไลน์ได้โดยผ่านทาง Application

ทั้งนี้ถึงทางธนาคารจะมีการสร้างระบบการเข้าใช้งาน Application ที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการมากแค่ไหน ก็ยังมีมิจฉาชีพที่สามารถโจรกรรมข้อมูลทางธนาคารของเราได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนั้นบทความนี้จึงจะมาแนะนำวิธีการใช้ Application ของทางธนาคารอย่างไรให้ปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมข้อมูล

  1. ควรเปลี่ยนรหัสผ่านหรือ PIN ที่ใช้ในการเข้าใช้งาน Application ของธนาคารบ่อยครั้ง ไม่ควรเข้าใช้งาน Application ด้วยรหัสผ่านเดิม ๆเป็นเวลานานเพื่อสร้างความปลอดภัยจากการถูกขโมยรหัสผ่านเพื่อไปใช้งานในทางที่ไม่ดี
  2. การใช้ Application ธนาคารนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบ Internet ก่อนการเข้าใช้งาน ดังนั้นหากจะให้มีความปลอดภัยควรใช้ Internet จากโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ส่วนตัวนั้น ๆของเรา เพราะการใช้ Wi-Fi สาธารณะนั้นจะทำให้มิจฉาชีพสามารถนำข้อมูลของเราไปใช้ได้
  3. การตั้งรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน Application ธนาคาร ควรเป็นการตั้งรหัสผ่านแบบ 2 ชั้น โดยจำเป็นที่จะต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านทางข้อความหรือ Email ก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งาน Application ได้ จะปลอดภัยในการเข้าใช้งานมากที่สุด หากมีมิจฉาชีพที่จะมาโจรกรรมข้อมูลก็จะไม่สามารถผ่านขั้นตอนการยืนยันตัวตนได้ และจะเป็นการแจ้งให้เราทราบได้อีกด้วยว่ามีบุคคลอื่นที่พยายามจะเข้าใช้งานในบัญชีของเรา
  4. หากมีข้อความหรือ Link ต่าง ๆจากทาง Email ส่งเข้ามาเพื่อขอให้แจ้งข้อมูลส่วนตัวหรือให้คลิก Link เพื่อยืนยันตัวตน โดยอาจจะมาจาก Email ที่คล้ายกับ Email ของทางธนาคาร แต่นั่นเป็นการหลอกลวงของมิจฉาชีพ เพราะทางธนาคารทุก ๆธนาคารจะไม่มีการติดต่อขอข้อมูลส่วนตัวหรือให้ผู้ใช้บริการคลิก Link ใด ๆผ่านทางระบบข้อความหรือ Email ต่าง ๆ การขอข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมทางธนาคารจะให้ผู้ใช้บริการเข้ามาติดต่อกับทางธนาคารที่สาขาโดยตรงเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการ เพราะฉะนั้นห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือคลิก Link ใด ๆจากทาง Email โดยเด็ดขาด และรีบเข้าแจ้งกับทางธนาคารทันทีหากมีข้อความหรือ Email ที่อาจเป็นมิจฉาชีพ 
  5. การเข้าใช้งาน Application ธนาคารโดยผ่าน Web Browser ต่าง ๆ นั้นมักจะมีการแจ้งเตือนจาก Web Browser ให้จดจำรหัสผ่านการเข้าใช้งาน ผู้ใช้งานไม่ควรที่จะกดตกลงหรือยอมรับ เพราะหากเราทำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงบัญชีธนาคารได้นั้นหาย จะทำให้มิจฉาชีพนำไปใช้ได้อย่างง่ายดาย เพราะมีการจดจำรหัสผ่านของ Web Browser ไว้เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันจะมีความทันสมัย เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าใช้งานมากขึ้น ก็ควรระวังในการเก็บรักษา และการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยของเราเอง

 

 

สนับสนุนโดย  เซ็กซี่ บาคาร่า ทดลองเล่น

เทคโนโลยีAI

เทคโนโลยี AI คืออะไร?

เทคโนโลยีAI ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ เทคโนโลยีAI ที่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ผู้คนมักพูดถึงกัน หรือบางคนก็พูดถึงมันโดยที่ไม่รู้ความหมายที่แท้จริงเลยด้วยซ้ำเกี่ยวกับความจริงของเทคโนโลยี AI เมื่อพูดถึงเทคโนโลยี AI สิ่งที่เราคิดถึงเป็นอันดับแรกก็คงจะเป็นหุ่นยนต์ แต่นั่นไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของมันซะทีเดียว สาเหตุที่ทำให้เรานึกถึงหุ่นยนต์เป็นอันดับแรกนั่นก็เพราะเทคโนโลยี AI ถูกประดิษฐ์ขึ้นมา

และทดลองใช้กับหุ่นยนต์เป็นอย่างแรก และก็ประสบความสำเร็จจึงมีการพัฒนามาสู่อุปกรณ์ต่าง ๆอีกมากมาย แท้จริงแล้วนั้นเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) นั่นก็คือ สิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาด้วยกลไกทางเทคโนโลยีต่าง ๆหรือเรียกอีกอย่างว่า ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยี AI นั้นมีความฉลาดเป็ดอย่างมาก

จากการประดิษฐ์ที่มนุษย์ป้อนข้อมูลต่าง ๆเข้าไปเพื่อให้เทคโนโลยี AI สามารถทำงานได้เองโดยรับคำสั่งจากมนุษย์ และในบางสถานการณ์ก็สามารถประมวลผล และแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆได้เอง ด้วยความฉลาดของมันจึงถูกนำไปใส่เข้ากับสมองของหุ่นยนต์ ทำให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนไหว และทำงานต่าง ๆได้เองโดยรับคำสั่งจากมนุษย์ผู้ใช้งาน เมื่อมีการประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยี AI จึงถูกนำไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์อื่น ๆ 

ในปัจจุบันที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือ เทคโนโลยี AI ถูกนำไปใช้กับกล้องของโทรศัพท์มือถือ ด้วยความฉลาดของเทคโนโลยี AI จึงทำให้กล้องนั้นสามารถจดจำใบหน้าของผู้ที่ถ่ายรูปได้ และยังสามารถปรับฟีเจอร์ต่าง ๆได้อีกมากมายเพื่อให้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้งาน อาทิ เช่น การเบลอรูขุมขนบนใบหน้า การทำให้ใบหน้าเรียวยาวขึ้น การเพิ่มแสงสว่างของสีผิวให้ดูขาวกระจ่างใสขึ้น เป็นต้น

ทั้งนี้ผู้ใช้งานอาจมีการปรับเปลี่ยนฟีเจอร์ต่าง ๆตามที่ต้องการเพียงแค่ครั้งแรกที่ใช้งานเท่านั้น เทคโนโลยี AI ก็จะทำการจดจำ และนำไปใช้กลับครั้งอื่น ๆที่มีการถ่ายรูป และก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนฟีเจอร์ได้เรื่อย ๆตามที่ต้องการ จึงเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในการนำเทคโนโลยี AI ไปใช้กับกล้องของโทรศัพท์มือถือ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความชอบในการถ่ายรูปเซลฟี่ เทคโนโลยี AI จึงตอบโจทย์ในข้อนี้เป็นอย่างมาก 

นอกจากนี้ในปัจจุบันก็ยังมีการนำเทคโนโลยี AI ไปใช้กับเครื่องจักรต่าง ๆภายในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการทำงาน ทั้งนี้ยังเป็นการลดอัตราการจ้างแรงงานให้น้อยลง เพื่อประหยัดต้นทุนอีกด้วย เพราะในการทำงานบางอย่างนั้น เทคโนโลยี AI สามารถรับคำสั่ง และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนมนุษย์ ทั้งนี้ในอนาคตนั้นอาจมีการนำเทคโนโลยี AI ไปประยุกต์ใช้กับสิ่งต่าง ๆอีกมากมาย

จนอาจเปลี่ยนแรงงานมนุษย์ให้กลายเป็นเทคโนโลยี AI ทั้งหมดเลยก็ว่าได้ ผู้ที่ทำงานโดยใช้แรงงานต่าง ๆจึงมีโอกาสตกงานสูงหากเทคโนโลยี AI มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย   SaGaming สมัครขั้นต่ำเท่าไหร่