Applicationธนาคาร

ใช้ Application ธนาคารอย่างไรให้ปลอดภัย

Applicationธนาคาร ในปัจจุบันเทคโนโลยีนั้นมีความก้าวหน้ามากขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน และให้เหมาะสมกับยุคสมัยนั้น ๆ ทางธนาคารจึงมีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการโดยการสร้าง Applicationธนาคาร โดยเฉพาะขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการของธนาคารสามารถทำธุรกรรมต่าง ๆแบบออนไลน์ได้โดยผ่านทาง Application

ทั้งนี้ถึงทางธนาคารจะมีการสร้างระบบการเข้าใช้งาน Application ที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการมากแค่ไหน ก็ยังมีมิจฉาชีพที่สามารถโจรกรรมข้อมูลทางธนาคารของเราได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนั้นบทความนี้จึงจะมาแนะนำวิธีการใช้ Application ของทางธนาคารอย่างไรให้ปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมข้อมูล

  1. ควรเปลี่ยนรหัสผ่านหรือ PIN ที่ใช้ในการเข้าใช้งาน Application ของธนาคารบ่อยครั้ง ไม่ควรเข้าใช้งาน Application ด้วยรหัสผ่านเดิม ๆเป็นเวลานานเพื่อสร้างความปลอดภัยจากการถูกขโมยรหัสผ่านเพื่อไปใช้งานในทางที่ไม่ดี
  2. การใช้ Application ธนาคารนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบ Internet ก่อนการเข้าใช้งาน ดังนั้นหากจะให้มีความปลอดภัยควรใช้ Internet จากโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ส่วนตัวนั้น ๆของเรา เพราะการใช้ Wi-Fi สาธารณะนั้นจะทำให้มิจฉาชีพสามารถนำข้อมูลของเราไปใช้ได้
  3. การตั้งรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน Application ธนาคาร ควรเป็นการตั้งรหัสผ่านแบบ 2 ชั้น โดยจำเป็นที่จะต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านทางข้อความหรือ Email ก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งาน Application ได้ จะปลอดภัยในการเข้าใช้งานมากที่สุด หากมีมิจฉาชีพที่จะมาโจรกรรมข้อมูลก็จะไม่สามารถผ่านขั้นตอนการยืนยันตัวตนได้ และจะเป็นการแจ้งให้เราทราบได้อีกด้วยว่ามีบุคคลอื่นที่พยายามจะเข้าใช้งานในบัญชีของเรา
  4. หากมีข้อความหรือ Link ต่าง ๆจากทาง Email ส่งเข้ามาเพื่อขอให้แจ้งข้อมูลส่วนตัวหรือให้คลิก Link เพื่อยืนยันตัวตน โดยอาจจะมาจาก Email ที่คล้ายกับ Email ของทางธนาคาร แต่นั่นเป็นการหลอกลวงของมิจฉาชีพ เพราะทางธนาคารทุก ๆธนาคารจะไม่มีการติดต่อขอข้อมูลส่วนตัวหรือให้ผู้ใช้บริการคลิก Link ใด ๆผ่านทางระบบข้อความหรือ Email ต่าง ๆ การขอข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมทางธนาคารจะให้ผู้ใช้บริการเข้ามาติดต่อกับทางธนาคารที่สาขาโดยตรงเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการ เพราะฉะนั้นห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือคลิก Link ใด ๆจากทาง Email โดยเด็ดขาด และรีบเข้าแจ้งกับทางธนาคารทันทีหากมีข้อความหรือ Email ที่อาจเป็นมิจฉาชีพ 
  5. การเข้าใช้งาน Application ธนาคารโดยผ่าน Web Browser ต่าง ๆ นั้นมักจะมีการแจ้งเตือนจาก Web Browser ให้จดจำรหัสผ่านการเข้าใช้งาน ผู้ใช้งานไม่ควรที่จะกดตกลงหรือยอมรับ เพราะหากเราทำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงบัญชีธนาคารได้นั้นหาย จะทำให้มิจฉาชีพนำไปใช้ได้อย่างง่ายดาย เพราะมีการจดจำรหัสผ่านของ Web Browser ไว้เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันจะมีความทันสมัย เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าใช้งานมากขึ้น ก็ควรระวังในการเก็บรักษา และการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยของเราเอง

 

 

สนับสนุนโดย  เซ็กซี่ บาคาร่า ทดลองเล่น